OSAO (Oulun seudun ammattiopisto) on monialainen, merkittävä ammatillinen kouluttaja Pohjois-Pohjanmaalta, jolla on kirjoillaan noin 11 000 opiskelijaa. Vetovoimaltaan, toiminnaltaan laajuudeltaan ja tuloksiltaan OSAO sijoittuu ammattiopistojen kärkijoukkoon Suomessa.
OSAO toteuttaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) ammatillisia koulutuspalveluja.
Erään kulmakiven OSAO:n koulutustoiminnassa muodostaa tekniikan ja liikenteen ala, jossa muun muassa koulutetaan ajoneuvoasentajaksi tähtääviä opiskelijoita. Ajoneuvoasentajan koulutuksen kesto on noin 3 vuotta ollen laajuudeltaan luokkaa 180 osp:tä (osaamispistettä). Kokonaisuus koostuu ammatillisen tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) .
Ajoneuvoasentajan koulutusta annetaan laajalla tarjonnalla OSAO:n Haukiputaan yksikössä, suppeammalla tarjonnalla puolestaan OSAO:n Muhoksen yksikössä.

 

ProDiags mukana oppilaitoskoulutuksessa

ProDiags-oppimisympäristö tarjoaa vankat ja täydentävät koulutuksen kulmakivet myös oppilaitoskäyttöön, oli kyse sitten nuorista tai vähän varttuneemmista opiskelijoista – opettajia unohtamatta.
Opettajalle ProDiags tarjoaa merkittäviä ja kouriintuntuviakin etuja, kuten yksilöllisen opiskelun ohjauksen, ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoa ja osaamista sekä hyödyntää aina uusinta versiota sisällöstä ja työkalupakin laadukkaista työkaluista. Lisäksi aika- ja paikkasidonnaisuus oppimisessa pienenee.
Opiskelijat puolestaan voivat todeta opiskelun ja oppimisen tapahtuvan itse kunkin omilla ehdoilla, hyödyntää monipuolisen opiskelumateriaalin tarjoamaa tehokkainta tapaa oppia ja käyttää opinnoissa materiaalia, joka on kehitetty vastaamaan alan ammatillisia, olemassa olevia vaatimuksia. Tällä tavoin teorian ja käytännön välinen ”ikuinen” raja hämärtyy, jolloin kyvyt soveltamiseen kohentuvat.

 

Mika Kesti OSAO Haukipudas

OSAO:n Haukiputaan yksikön ajoneuvotekniikan opettaja Mika Kesti on käyttänyt ProDiagsia opetustyössään vuosikausia. Nyt odotukset ovat varsin korkealla ProDiags 5:n suhteen.

 

ProDiags osana OSAO:n ajoneuvoasentajien koulutusta

Haukiputaan yksikössä työskentelevä ajoneuvotekniikan opettaja Mika Kesti on käyttänyt verkossa tapahtuvaa ProDiags opiskelua opetustyössään vuosikausia. Hänen näkemyksen mukaan on hyödyllistä ja miksei hienoakin, että ProDiagsin kaltainen oppimisympäristö on ollut ja on olemassa.
Mika Kestin mukaan toimiala on mobiili, mutta opiskelussa on enimmäkseen käytetty vain liikkumatonta, still-kuvaa. Tähän ProDiags on tuonut kaivatun muutoksen, sillä varsinkin animaatiot on koettu sangen hyödyllisiksi, opiskelua tukeviksi ja opiskelijoita innostaviksi. Oppimisprosessin tehokkuuden ja motivaation kannalta animaatiot, kuten toki muukin ProDiags-sisältö, on koettu arvokkaiksi.
Mikä Kestin mukaan ProDiagsia on käyttänyt satoja autoalan opiskelijoita. Heillä on ollut mahdollisuus tutustua tarkastelun alaiseen materiaaliin omatoimisesti. ProDiags on tehokkaasti tukenut ja täydentänyt perinteisiä opetusmenetelmiä, toteaa Mika Kesti ja jatkaa, että ProDiags on ollut edelläkävijä ja alansa pioneeri. Tahto viedä asioita eteenpäin ja kehittyä sekä aistittavissa oleva entusiasmi on hänen mukaansa ollut aina merkille pantavaa ProDiagsin tekijöissä ja taustalla.
Kuitenkin vain muutos on pysyvää, ja asiat etenkin elektronisessa universumissa– jossa me käytännössä oikeastaan kaikki bittiavaruuden pieninä planeettoina tavalla tai toisella kiertoradoillamme kierrämme – muuttuvat, kehittyvät ja menevät vauhdilla eteenpäin. Eikä oppimisympäristöt muodosta tässä poikkeusta. Mika Kestin odotukset pian käyttöön tulevan ProDiags 5:n suhteen ovatkin varsin korkealla.