Käyttöauto Oy on suomalainen, merkittävä autokaupan vähittäismyyntiketju, jolla tätä nykyä on toimintaa kymmenellä paikkakunnalla. Vuonna 1970 perustettu, ja toimintansa silloisella Datsunilla aloittanut Käyttöauto Oy on nykyisin monimerkkitalo, jolla on yli 500 työntekijää. Aakkosissa jälleenmyynnin merkkiedustuksia on A:sta V:hen.
Käyttöauton toimintaympäristö on mielenkiintoinen ja haastavakin, sillä yhä useampi sen edustamista automerkeistä on kasvavissa määrin panostanut sähkö- ja hybridiautotekniikkaan. Eikä tässä trendissä näy minkäänlaisia puutumisen merkkejä, vaan ilmiselvästi päinvastoin.
Tavalla tai toisella sähkön voimin liikkuminen on tullut jäädäkseen ja edelleen vahvistuakseen, sillä juuri nyt teknologia kaiken kaikkiaan elää vaiheessa, jossa merkille pantavaa on uudistuminen ja aikaisempaa nopeampi kehitystahti.

Käyttöauto on valittu Suomen parhaaksi käytettyjen autojen autoliikeketjuksi vuonna 2018. Kuva: Käyttöauto Oy.

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tekniikka tutuksi

Äkkiä ajateltuna esimerkiksi ladattavalla sähköajoneuvolla ajaminen jää vain lähinnä käyttäjän harteille, kunhan välillä muistaa ladata ajoneuvon akut, mutta tarkemmin ajateltuna asia ei todellakaan ole näin yksinkertainen – ei ainakaan vastuullisesti operoivan autoliikkeen kannalta.
Ajoneuvoissa käytetyt korkeat, usein satoihin voltteihin nousevat sähköjännitteet asettavat kovia vaatimuksia ajoneuvohuollon ja laajemmin ajateltuna oikeastaan koko autoalan osalle.
Jos ei tunne tekniikkaa riittävän hyvin, ja/tai tiedä korkeiden sähköjännitteiden muodostamia potentiaalisia vaaroja, on parempi jättää järjestelmien tai laitteiden vähänkään tarkempi syynääminen tekemättä.
ProDiagsin kehittämän Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tekniikka –koulutuksen verkossa tapahtuva oppiminen tarjoaa keskitetyn, kustannustehokkaan ja henkilökohtaisesti vuorovaikutteisen kokonaispaketin, jossa korjaamohenkilökunta voi kehittää ja päivittää tietojaan sähkö- ja hybridiajoneuvojen vaikutuksista huolto- ja korjaustoimintaan.
Koulutuksen interaktiivinen, animaatioilla rikastettu materiaali on kehitetty erityisesti mekaanikkojen näkökulmasta vastaamaan korjaamotyössä esiintyviä haasteita.
Pääpaino on turvallisessa, riskittömässä ja ammattimaisessa sähkö- ja hybridiajoneuvojen käsittelyssä, mahdollisten vikojen analysoinnissa sekä huollon ylläpidossa autokorjaamolla.

Käyttöauto Oy:n koulutuspäällikkö Ari Siirilä.

Käyttöauto Oy:n koulutuspäällikkö Ari Siirilä näkee ProDiagsin merkittävänä apuna mekaniikkojen sähköturvallisuuskoulutuksessa.

ProDiags merkittävänä apuna

Käyttöauto Oy:n koulutuspäällikkö Ari Siirilän mukaan ProDiags-oppimisympäristössä tapahtuva sähkötyöturvallisuuden koulutus tarjoaa joustavan, opiskelijoita motivoivan, yrityksen tarpeisiin räätälöitävän sekä varsin mutkattomasti organisaation muuhun koulutustoimintaan integroitavan ja hallinnoitavan koulutuskokonaisuuden.
Siirilän näkemyksen mukaan koulutus ja siihen liittyvä sähkötyöturvallisuuden loppukoe luovat toimivan ja vahvan perustan kaikille mekaanikkotehtävissä toimiville henkilöille. Ajan tasalla olevat ja riittävän kattavat perustiedot mahdollistavat automerkki- ja mallikohtaisten ratkaisujen helpomman sisäistämisen, jolloin työskentely on luontevampaa, tehokkaampaa ja ymmärrettävästi turvallisempaa sekä tekijälle että lähiympäristölle.
Näitä kokemuksia rikkaampana Käyttöauto Oy:n Ari Siirilä näkee verkossa tapahtuvan ProDiags-opiskelun erittäin varteenotettavana vaihtoehtona muillekin koulutuskokonaisuuksille.