Automotive Online Training Shop

Satisfaction guaranteed

Great, you’ve arrived to the Prodiags Online Training Shop
If you’re looking for traditional automotive books or just “how-to” videos you’re in the wrong place.

Our Training Modules are developed by top-tier mechanics and automotive instructors, who have realised that skills do not develop by observing others work or watching videos. Successful automotive training matches the mechanics’ practical needs, does not slip off-topic, gives examples from actual problems, and best of all, motivates you to use your brain. The same recipe is the backbone of the Prodiags Training Modules — without traveling or fixed time schedules.

The storytelling in the Training Module is groundbreaking and the studies are visually intelligent. The animations make complicated things simple to understand, the pictures give a contact point to the automotive technology and real work, videos serve as examples when needed, and texts elevate your imagination. Thanks to our customers, the modules also include a printable study material, which guides you as a “virtual teacher”. It’s practically applied tasks are based on real work experience.

Whenever you think you master the subject, you can challenge yourself with the assessments. Warning, without studying you will probably not pass them — but you can always try.

As a proof of your knowledge, to you and to others, you can print out a certificate after passing the final exam.

After completing an order you get:

 • 12 month licence to the purchased products — without monthly subscriptions.
 • access to enjoy groundbreaking Prodiags Training Modules in full
 • a certificate after passing the final exam

We offer you a 100% satisfaction guarantee on all of our products — if you are not happy we will return your money.

Why Prodiags? Close

Henkilöauton kunto- ja katsastustarkastus

48.00  (~$51.50)

Ajoneuvon toimintavarmuuteen vaikuttaa keskeisesti käytönaikaiset tarkastukset ja havainnot, määräaikaishuollot ja -katsastukset. Riippuen ajoneuvon huoltovälin pituudesta, viimeisen huollon ajankohdasta ja käyttöolosuhteista, saattaa hyvinkin olla suositeltavaa suorittaa kattava kuntotarkastus ammattilaisen toimesta. Kunto- ja katsastustarkastuksia suoritetaan ennen pidempää lomamatkaa, talviaikaa, määräaikaiskatsastusta tai ennen ajoneuvon myyntiä uudelle omistajalle.

 • Tarkastukset matkustamossa
 • Havainnot koekäytön aikana
 • Valot ja hallintalaitteet
 • Moottoritila
 • Pyörät, jarrut ja pyöräntuenta
 • Alustarakenteet ja jousitus
 • Ohjaus ja voimansiirto
 • Kori
 • Saasteenestojärjestelmät
 • Viranomaistarkastuksen erityispiirteet Suomessa


Miksi tämä moduuli?

Ajoneuvon kunto- ja katsastustarkastus on erittäin laaja ja kattava työ. Tarkastuksessa ajoneuvon keskeiset turvallisuuteen, ympäristöön ja käyttövarmuuteen vaikuttavat rakenteet ja toiminnot tarkastetaan huolellisesti. Tarkastuskohteiden arvioinnissa otetaan tarkastushetken kunnon lisäksi huomioon tulevien käyttökuukausien ja ajokilometrien aiheuttama kuluma ja rasitus. Kunto- ja katsastustarkastuksen sisältöä voidaan soveltaa mm. automyynnin vaihtoajoneuvon tarkastuksessa, katsastustarkastuksessa ja asiakkaan tilaamassa ylimääräisessä vuositarkastuksessa.

Opi tarkastamaan valaisimien ja merkinantolaitteiden toiminta tämän koulutusmoduulin avulla. Opi mitkä valot on syytä tarkastaa, ja miten ja mihin on syytä kiinnittää huomiota.

Mitä oppisit?

Opiskelu alkaa kuntotarkastuksen perusteilla, joiden avulla ymmärrät, milloin kuntotarkastus on perusteltua suorittaa. Osaat perustella kunto- ja katsastustarkastuksen merkityksen myös asiakkaalle.

Opiskelu etenee työsuorituksen mukaisessa järjestyksessä, joten voit opiskella aiheen helposti myös tehdessäsi tarkastusta ajoneuvolle. Työ alkaa ajoneuvon käynnistämisellä ja siirtämisellä, jossa tarkastat merkkivalot, näkyvyyden, lämmityksen ja ilmastoinnin yleisen toiminnan. Siirtämiseen olennaisesti liittyy myös koekäyttö, jonka aikana havainnoit ääniä ja tuntumaa liikkeellelähdössä, ajossa, tien töyssyissä, sekä jarrutuksessa. Lisäksi voit suorittaa testirata-tarkastuksen jarrujen ja iskunvaimentimien osalta.

Työ jatkuu tarkastuksiin korjaamotilassa. Tarkastukset on jaettu ajoneuvon ulkopuolisiin tarkastuksiin kuten valot, sekä ajoneuvon sisäpuolisiin tarkastuksiin kuten turvavarusteet ja moottoritila.

Opi mitkä tarkastukset on syytä tehdä nosturilla, eri nostokorkeuksilla. Opit myös miten tarkastukset tehdään, esim. miten pyöränriipunnan osat tarkastetaan.

Puolikorkeuteen nostettuna tarkastelet renkaiden, vanteiden ja laakereiden kuntoa. Näkyviltä osin tutkit jarrulaitteet, pyöräntuennan, ohjauslaitteet, jousituksen ja korin.

Ajoneuvon alta teet edellisiä tarkastuksia täydentäviä huomioita niiltä osin, jotka eivät olleet näkyvissä puolikorkeudessa kuten mm. pyöräntuennan kiinnitykset koriin. Alustassa kiinnität huomiota lisäksi alustan suojiin, kannakkeisiin, putkiin ja voimansiirron komponentteihin.

Kokonaisuudessaan nostimella suoritettava tarkastus ja siinä tehtävät päätelmät ovat yhdistelmä eri suunnasta ja eri menetelmin tehtäviä havaintoja. Käytät työvaiheissa välineenä koetinrautaa, ravistinta, yms. Lisäksi sinulla tulee olla hyvä käsitys alustan ja pyöräntuennan kokonaisrakenteesta.

Tämä koulutusmoduuli käsittelee myös saasteenestojärjestelmän tarkastukset sekä suomen viranomaistarkastukset. Opi m.m. miten OBD-järjestelmää käytetään päästöjen tarkastuksessa, mitkä päästömääräykset koskevat eri-ikäisiä ajoneuvoja, ja miten pakokaasumittaus suoritetaan.

 

Saasteenestojärjestelmien tarkastuksen opiskelu pitää sisällään silmämääräiset tarkastukset, OBD-tarkastuksen perusteet ja päästömittauksen.

Silmämääräiset tarkastukset edellyttävät, että tunnet tyypilliset saasteeneston tai jälkikäsittelyn rakenteet. Opiskelussa sinulle esitellään tyypilliset eri aikakausien järjestelmät. Tarkastuksessa tavoitteenasi on tutkia rakenteiden kuntoa ja paikallaan oloa. Poistetut tai muutetut rakenteet voidaan havaita jo silmämääräisesti tarkasteltuna.

OBD-tarkastuksessa tutustut siihen, mikä on OBD-diagnoosin tarkoitus, miten tiedot tyypillisesti esitetään ja miten sinä voit sitä tarkastuksessa hyödyntää. On-Board Diagnostics -tieto pitää sisällään kaikki pakokaasupäästöihin vaikuttavat järjestelmät, osatestien tilat, sekä vikakoodit. Lisäksi voit hyödyntää järjestelmää, mikäli haluat selvittää ajoneuvon historiaa vikojen osalta. Esimerkiksi tieto ajomatkasta vikakoodien poiston jälkeen auttaa sinua muodostamaan käsityksen, milloin ajoneuvoa on korjattu.

Päästömittaus esittelee sinulle periaatteet, miten otto- ja dieselmoottorin päästömittaus suoritetaan ja miten tuloksia voidaan tulkita.

Suomenkielinen ohjelma sisältää myös esittelyn viranomaistarkastuksen perusteista. Miksi, mitä ja milloin määräaikaiskatsastus suoritetaan.

Avaa tuote-esite (PDF)

Oppimistulokset

Kun täytät asetetut ennakkovaatimukset ja suoritat opiskelun, sinulla on valmiudet tehdä ajoneuvon kunto- ja katsastustarkastus, toimia vaihtoauto-tarkastajana, sekä tekniset edellytykset jatkokouluttautua tarkastuksia suorittavaksi viranomaiseksi.

Sertifikaatti

Opiskelun ja hyväksytysti suoritetun harjoitustehtävän jälkeen pääset suorittamaan loppukokeen. Läpäistyn loppukokeen jälkeen voit tulostaa suoritusrekisteristä Prodiags sertifikaatin merkiksi osaamisestasi.

Digitaalisesti verifioitu sertifikaatti koullutusmoduulin suorittamisesta

 

Avaa tuote-esite (PDF)

Ennakkovaatimuksia

Kunto- ja katsastustarkastuksen oikeiden johtopäätelmien tekeminen edellyttää sinulta alusta- ja korirakenteiden tuntemista. Ymmärrät moottorin ja erityisesti pakokaasutekniikan rakenteiden toiminnan. Omaat korjaamokokemusta ja taidot tietojärjestelmien käyttöön.

Sisällön laajuus

Verkkokoulutusmoduulin aiheet ja tavoitteet vastaavat laajuudeltaan 2 – 4 päivän perinteistä lähikoulutustilaisuutta.

Oston jälkeen saat sisällön välittömästi käyttöösi 12 kuukauden lisenssiajalla. Säästät aikaa ja rahaa välttäessä tarpeetonta matkustamista.

Järjestelmävaatimukset

Internet -yhteys, PC tai kannettava tietokone. Suositeltu näytön resoluutio 1024 x 768 tai suurempi.

Päivitykset

Haluamme varmistaa että sinulla on aina uusin versio tuotteestamme käytössäsi. Prodiags pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen myös käytön aikana. Näin sinulla on aina paras versio käytössäsi, ilman ylimääräisiä kuluja.

Avaa tuote-esite (PDF)

1/4 – I’m a mechanic and I want to direct the payment for the training to my foreman, how can I do this?

 • When ordering a Prodiags Training Module you can easily direct the payment to your manager or even to your mum. Open/print out the link’s instructions.

Printable order instructions (PDF) 

Mechanic showing “ok” to supportive workshop manager regarding Prodiags Online Automotive Training


2/4 – How can I provide my mechanics with useful training for example when a customer cancels an appointment?

 • With the help of an Online Training Module you can utilise open spaces in the calendar and cancelled appointments with completing efficient training.
 • If you have an ambitious mechanic whose skills and competence level you want to raise, Prodiags Training Modules are the easiest and most efficient way to start the training.

Read more about the benefits >> Workshop Manager

Auto technician showing "thumbs up" to manager for providing Prodiags online modules as employee training at the repair shop


3/4 – What knowledge is required from me in order to provide added value to my training event with pre-learning and online material?

 • Starting using the training material requires only a few clicks from you. You order the training material, add the participants and the pre-learning is up and running.
 • A central added value of the Training Module’s Assessments: the trainer and learner knows the starting level, which enables the interest and motivation in the training to be maintained.

Learn more >> Trainer / Teacher

Person sleeping during class in lecture hall with engine on the stand


4/4 – How can I share and present Prodiags products to my community?

 • Prodiags Automotive Training Modules are meant for everyone with an interest in the automotive industry. We cooperate with different influencers and we do not bind our partners to our brand.
 • If you were interested in presenting your own collaboration idea to us, please fill in the Influencer Form and tell us more about yourself and your idea.

   Open Influencer Form >>

Social media influencer coming out of phone screen holding a megaphone sharing Prodiags online training to his network of automotive professionals