We bring learning to you!

”Sen sijaan että pitäisin kaikille saman luennon voin luoda pienryhmiä ja ohjata opiskelijoiden etenemistä ja tarpeita yksilöllisesti.”

kustannukset

opiskelumoduulit ovat kustannustehokkaita
ja monikäyttöisiä

aika ja paikka

voit ohjata ja hallinnoida opiskelua kun sinulla on aikaa

vuorovaikutus

vahvaa yhteydenpitoa opiskelijoihin

Tutustu Prodiagsiin

Prodiags opettajan näkökulmasta

Perinteisesti aika ja paikka on eräs keskeisimpiä oppimisen rajoitteita. Opettajan kuin opiskelijoiden tulee olla samalla hetkellä samassa paikassa, vieläpä hyvin motivoituneina, jotta saavutetaan hyvät oppimistulokset. Prodiags on hyvä työväline murtaa ajan ja paikan rajoitteita. Prodiagsin avulla voit keskittyä paremmin oppimisen ja sen muotojen kehittämiseen.

Prodiags poistaa läsnäololle asetettuja vaatimuksia ja opiskeluhetket voidaan sovittaa opiskelijan aikatauluun.

Opetusohjelmien testien arviointi on automaattinen. Opettajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus kommentoida tulosta.

Sisältöjen avulla voit toteuttaa opetussuunnitelmaa siten että se palvelee monipuolisesti opiskelijaa ja opettajaa.

Prodiags sisältää kysymyspankin jolla toteutetaan monipuolisia verkossa toimivia tehtäviä ja testejä. Näillä voidaan varmistaa opiskelun onnistuminen ja hyväksyä pätevyyksiä.

Kysymyspankin avulla poitmitaan kysymyksiä ennaltavalitusti tai sattumanvaraisesti. Kysymysvalikoimasta voidaan luokituksin ja säännöin luoda keskenään erilaisia mutta tasoltaan samankaltaisia testejä. Testien arviointitasot voidaan luoda vastaamaan opetussuunnitelman tai käytännön osaamisvaatimuksia.

Prodiags tallentaa testien tulokset yksilöllisesti. Uudelleen suoritettavana testi mahdollistaa kehittymisen arvioinnin tai oppimista voidaan tehostaa vastauksien läpikäynnillä yhdessä oikein vastauksin.

Prodiagsin hallinnalliset työkalut mahdollistavat opiskelumoduulien, pätevyyskokeiden tai tapahtumien suoritustietojen seurannan sekä raportoinnin. Tulosten seuranta ja raportointi voidaan suorittaa laajoilla ryhmillä tai yksilötasolla aihekohtaisesti, Sinä päätät.

Suoritustietojen avulla voidaan määrittää yksilön, ryhmän tai organisaation taso ja erot tavoitetasoon. Tämä auttaa löytämään osa-alueet joissa on eniten parannettavaa tai aiheet joissa oppilaat tarvitsevat enemmän ohjausta.

Prodiagsin ryhmätyökalut soveltuvat lyhyeen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Tämä helpottaa opetuksen ohjaamista ryhmäkohtaisten tarpeiden mukaan yli luokkarajojen.

Opettajana sinä voit luoda ja hallita työryhmiä helposti.

Opiskelumoduulien ohjaaminen työryhmien avulla parantaa niiden monikäyttöisyyttä tekemättä kuitenkaan sisältömuutoksia, tehokasta.

Prodiags tukee viestintää oppilaiden kanssa, helpottaa tiedon ja tehtävien jakamista yksilölle tai isolle ryhmälle samanaikaisesti.

Opettajana voit kommentoida tuloksia ja näin ollen kannustaa oppilasta entistä parempiin suorituksiin. Myös opiskelija voi kommentoida tulostaan tai pyytää luottamuksellisia vinkkejä tulosten parantamiseen.

Perinteisen yhteydenpidon lisäksi voit sähköpostilla tai SMS viesteillä lähettää informaatiota kun haluat ohjata opiskelua tai muistuttaa tärkeistä ajankohdista.

Edut opettajalle

Voit ohjata yksilöllistä opiskelua

Opiskelumoduulien käyttö eritasoisilla opiskelijaryhmillä esimerkiksi nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa

Kehitä ja nosta osaamisen tasoa kustannustehokkaasti

Ylläpidä omaa ammattitaitoasi ja osaamistasi

Verkostoidu muiden opettajien ja ammattilaisten kanssa

Ideoi ja hallinnoi uusia ryhmätöitä

Ajan ja paikan merkitys oppimisessa vähenee

Käytä uusia työkaluja opiskelijan osaamisen arviointiin

Käytettävissäsi on aina uusin versio sisällöstä ja työkaluista

Opiskelumoduulit on kehitetty vastaamaan käytännön työelämän tarpeita

%

Eestin autoalan ammattioppilaitoksista käyttää Prodiagsia

%

Suomen autoalan ammattioppilaitoksista käyttää Prodiagsia

Tarjolla yli 30 opiskelumoduulia autoalan keskeisistä aiheista ja uusia kehitetään tälläkin hetkellä

Ota yhteyttä

7 + 4 =