We bring learning to you!

”Arvioi tarpeesi, valitse työkalut ja tekniikat paremman osaamisen kehittämiseksi entistä tehokkaammin.”

kustannukset

Vähentää materiaali-, tila- ja
matkakustannuksia

aika ja paikka

Koulutus välittömästi koko kohderyhmän
käytössä paikasta riippumatta

integrointi

Prodiags on helposti integroitavissa osaksi organisaation koulutusta, järjestelmiä ja oppimateriaalia

 

 

Tutustu Prodiagsiin

Prodiags organisaation näkökulmasta

Koulutus oikeaan aikaan ja oikein mitoitettuna säästää rahaa ja antaa enemmän opiskelijalle kuin perinteinen luokkahuoneopetus.

Saat nopeasti yleiskäsityksen siitä miten koulutus on ryhmien ja yksilöiden käytettävissä. Näet milloin sisällöt ja päteveyydet ovat suoritettu. Tieto on aina reaaliaikaisesti käytettävissä kun sitä tarvitaan.

Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa kehittää ja parantaa koulutuksen tuloksia.

Onnistunut koulutus ja lisääntynyt ammattitaito parantaa asiakaspalvelutaitoja ja johtaa parempaan asiakaspalveluun.

Prodiags mahdollistaa yhteistyön organisaation parhaiden osaajien kesken jolloin kaikki mahdollinen tietotaito on oppijoiden kaytettävissä.

Parannukset henkilöstön osaamisen arvioinnissa ja testaamisessa antavat uudenlaisen kuvan henkilöstön kehittämistarpeesta. Tuloksien avulla panostukset koulutukseen ovat aikaisempaa tehokkaampia.

Henkilökohtaistenkaan erikoistaitojen säilyminen ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii tietojen päivittämistä ja alan uusien ”tuulien” seuraamista.

Prodiags on pilvipalvelu jota voidaan käyttää itsenäisesti tai osana olemassa olevaa toiminnanohjaus- tai tietojärjestelmää.

Tiedot oppilaista, tuloksista ja tapahtumista voidaan helposti siirtää muihin tietojärjestelmiin.

Opiskelumateriaalin modulaarinen rakenne mahdollistaa opiskelun räätälöinnin opetussuunitelman tai organisaation oman suunnitelman mukaiseen rakenteeseen.

Samaa järjestelmää voidaan käyttää eri koulutusasteilla niin ammatillisessa peruskoulutuksessa kuin jatko-opiskeluissakin.

Edut organisaatiolle

Kasvattaa opiskelijan vastuuta ja motivaatiota omaa kehittymistä kohtaan

Kustannustehokas tapa aloittaa tai kehittää organisaation koulutusta

Työntekijöillä on mahdollisuus käyttää ja palata sisällön pariin milloin ja missä vain.

Työelämälähtöinen materiaali antaa opiskelijoille paremmat mahdollisuudet menestyä.

Opiskelijatiedot, tulokset ja kurssitiedot on helposti siirrettavissä organisaation omaan tietojärjestelmään.

Sisältö voidaan tarvittaessa räätälöidä ja ryhmitellä organisaation vaatimusten mukaisesti.

Opiskelijan vapaus valita opiskeluajankohta johtaa parempiin oppimistuloksiin.

Parantaa henkilöstön yhteenkuuluvuutta tavoitteiden ollessa selkeät.

Parantaa mahdollisuuksia tietojen päivittämiseen ja kertaamiseen omaehtoisesti.

Opetuksen henkilökohtaistaminen ”minulle” luo positiivisen tunnesiteen opiskeluun.

%

Eestin autoalan ammattioppilaitoksista käyttävää Prodiagsia

%

Suomen autoalan ammattioppilaitoksista käyttävää Prodiagsia

Järjestelmästä löytyy yli 30 aihekokonaisuutta ja uusia kehitetään jatkuvasti

Ota yhteyttä

3 + 1 =