Oy Harkka-yhtiöt Ab on Turun talousalueella toimiva vireä autoalan monialayritys, jonka juuret juontavat vuoteen 2000. Yrityksen toiminta käynnistyi tuolloin ensi alkuun täyden palvelun hinausliikkeenä, mutta sittemmin toiminnan skaala on laajentunut kattamaan autokorjaamon ja AL-autopalvelukeskuksen. Lisäksi Harkka-yhtiöillä on katsastustoimintaa Katsastus Turku AD Ky:n ja Katsastus Salo AD:n toiminimillä.   Näistä edellinen toimii Turun AL-autopalvelukeskuksen tiloissa Korinpunojankadulla.AL-autopalvelukeskus tarjoaa erilaisia palveluja autonkäyttäjille, esimerkkeinä kansainvälisen ajokortin toimittaminen ja erilaisten matkailuasiakirjojen järjestäminen. Autoliiton (AL) jäsenet saavat useita rahanarvoisia etuja autopalvelukeskuksen toimialalta. Henkilökuntaa Harkka-yhtiöillä on toiminnasta vastaavien veljesten Esa ja Tomi Harkan lisäksi kahdeksan vakituista hinausauton kuljettajaa ja korjaamolla kaksi asentajaa.

Toiminta käynnistyi vuonna 2000 hinausautobisneksellä, joka edelleen on yksi menestyvän yritystoiminnan tukijaloista.

Pro Diags ensi alkuun korjaamolla

Hinaus- ja tiepalvelutoiminnan lisäksi Harkka-yhtiöillä on siis oma korjaamo, jossa tehdään kaikkien henkilö- ja pakettiautojen huoltotöitä alkaen öljynvaihdoista. Lisäksi laaja-alaisesti tarjotaan korjauspalveluja sisältäen suuretkin remontit. Ohjauskulmiin liittyviä töitä varten on hankittu ajanmukainen 3D-pyöriensuuntauslaite. Harkka-yhtiöiden mukaan se käyttää töissään ja toimissaan vain laadukkaiksi tiedettyjä merkkivaraosia.Pro Diags-oppimisalustaan syventyminen aloitettiin korjaamolla, koska siellä modernin ajoneuvotekniikan esittämät haasteet, kuten diagnostiikka, olivat päällimmäisenä vastassa. Pro Diags saavuttikin varsin nopeasti korjaamoväen hyväksynnän, joten sitä innostuttiin tieto- ja osaamispohjan laajentamiseksi hyödyntämään. Erityisen hyväksi on koettu oppimisalustan suomenkielisyys sekä siinä käytetyt selkeät ja opastavat grafiikat.

Esa ja Tomi Harkka, Oy Harkka-yhtiöt Ab. Toiminnasta vastaavien lisäksi työllistävä vaikutus on kymmenkunta henkilöä.

Pro Diagsin käyttö laajentunut

Harvalle saattaa nousta mieleen, että nykyaikainen hinauspalvelutoiminta vaatii hinausautojen kuljettajilta monen kattavia tietoja, taitoja ja pelisilmää. Hyytyneen ajoneuvon pelastustehtävä kun vaatii kokemusta ja harkintakykyä. Tosin merkittävä osa tehtävistä on kohdeauton akun väsähtämiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta tässäkin on oltava ajan tasalla; riittääkö pelkkä apuvirran antaminen vai pitääkö akku vaihtaa? Ja kun tiedetään esimerkiksi tämän päivän autojen akun vaihtoon liittyvä problematiikka, eivät Harkka-yhtiöiden tiepalveluammattilaiset pääse kovin helpolla. Kaiken lisäksi avustettava voi hyvinkin olla 2,5 tonnia painava täyssähköauto, jonka matalajännitejärjestelmän väsähtäminen on halvaannuttanut tehokkaan auton niille sijoilleen. Lähin merkkikorjaamo saattaa olla parin tunnin ajomatkan päässä ja automerkin oma, hinaamiseen liittyvä ohjekirja kymmenien sivujen vieraskielinen opus. Edellä kerrotusta huolimatta Harkka-yhtiöillä ollaan sitä mieltä, että hinauspalveluhenkilöt ovat toki enemmän kuorma-autonkuljettajia kuin mekaanikkoja. Kuitenkin myös heidän osaamispohjansa systemaattiseen laajentamiseen ja päivittämiseen Pro Diagsia on käytetty hyvinkin onnistuneesti.

Harkka-yhtiöiden AL-autopalvelukeskus sijaitsee ajanmukaisissa tiloissa Korinpunojankadulla.

AMK-yhteistyötä jo kymmenen vuotta

Turun ammattikorkeakoulun kanssa Harkka-yhtiöt on tehnyt yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan.Eräs autoinsinööriopiskelun harjoittelujakso on katsastustoimintaan tutustuminen. Tässä Harkka-yhtiöillä onkin katsastuskumppaniensa välityksellä ollut varsin paljon annettavaa. Lisäksi AMK-yhteistyö on tuottanut esimerkiksi toiminnanohjaukseen ja laatujärjestelmään liittyviä insinöörilopputöitä, joista ymmärretysti on ollut hyötyä sekä opiskelijoille, oppilaitokselle että työelämälle. Ajoneuvotekniikkaa insinööriopiskelijoille on koulutettu lähes kädestä pitäen mm. purkamalla ajoneuvo-osia  selvittääkseen komponenttien rakennetta ja toimintaperiaatteita. Edellä kerrotun lisäksi Harkka-yhtiöt säännöllisesti – käytännössä viikoittain – järjestää palo- ja pelastushenkilökunnalle erilaisia koulutuksia ja harjoituksia, joissa paneudutaan tämän ammattiryhmän kannalta oleellisiin ja tärkeisiin asioihin, esimerkkinä turvatyynyt ja vastaavat.

AL-autopalvelukeskus tarjoaa erilaisia palveluja autonkäyttäjille. Autoliiton (AL) jäsenet saavat useita rahanarvoisia etuja palvelukeskuksen toimialalta.

Virtaa omasta takaa

Pro Diagsia Harkka-yhtiöissä on käytetty 4-5 eri opiskeluaiheen osalta, joiden sisältöä, kuvia, animaatioita ja graafikoita on pidetty arvossa. Lisäksi verkkokurssien joustavuutta on opittu arvostamaan, sillä 24 h -periaatteella toimivassa palveluyrityksessä meno saattaa joskus olla hyvin hektistäkin. Kun sitten seuraavan kerran on oltu koolla, on opiskelua muina miehinä jatkettu siitä, mihin viimeksi jäätiin. Uusimpina asioina Harkka-yhtiössä on päädytty täysmittaiseen sähköautojen latauspisteeseen ja asennuttamaan 30 kW tehoreservin omaavat aurinkokennopaneelit rakennuksen katolle. Harkka-yhtiöiden mukaan tällä tavoin on mahdollista saavuttaa omavaraisuus sähköntuotannossa, sillä keskimäärin työpäivän mittaan rakennuksen sähkötehontarve jää selvästi alle mainitun kilowattimäärän.

Korjaamolla tehdään lähinnä kevyen kaluston huoltotöitä ja tarjotaan laaja-alaisesti erilaisia korjauspalveluja.